Simulatorn fungerar tyvärr inte med nya bläddrare :-(

Start page

Simuleringen visar en rak stöt mellan två sfärer i vakuum


Definitioner
  • m2 är svart bolls massa
  • m1 är vit bolls massa
  • w2 är svart bolls hastighet efter stöt
  • w1 är vit bolls hastighet efter stöt
  • v är hastigheten före stöt
  • g är tyngdaccelerationen
  • E är studskoefficienten


Studskoefficienten gäller endast studsen mellan svart och vit boll, vi förutsätter att marken är 100% elastisk. Bollarna korrigeras så att de egentligen båda två startar med tyngdpunkten på precis en meter.

Observera att för studskoefficienten 1 går w1 mot 1 och w2 mot 3 när m2 går mot noll. Eftersom rörelseenergin är mv2/2, så kommer en lätt boll 2 att kastas 9 meter upp.

Eftersom att fallet m1 < m2 skulle komplicera studsen genom att den vita bollen träffar den svarta bollen, vilket inte skulle medföra annat än en massa studsar så har vi beslutat oss för att inte bry oss om just det fallet av programmässiga skäl. Programmet skapades med hjälp av Visual Basic 5.0 som en ActiveX kontroll. och kräver därför en ActiveX compatibel browser som t.ex. Internet Explorer 3.0


© Mårten Thornberg